Technisch Service Centrum

De specialist in duurzaam repareren

MVO zit in onze genen

MVO onderdelen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt van steeds groter belang.

Wij zijn ons al geruime tijd bewust van de noodzaak om volgens MVO te werken.

Dit houdt concreet in dat wij zoveel als mogelijk werken met gebruikte onderdelen. Het werken met onderdelen uit het Approved Green programma bevestigd deze ambitie.

 

Prestatieladder

Daarnaast zijn we met onze groep toegetreden tot de MVO prestatieladder.

De MVO prestatieladder gaat verder dan alleen maar duurzaamheid.  Met name wordt ook gekeken naar:

bedrijfsvoering, processen en stakeholders (belanghebbenden).

Dat gaat van het in dienst hebben van mensen met beperkingen, het continu overleggen met onze klanten, tot het maken van MVO afspraken met leveranciers.

Kortom breed maatschappelijk gedragen.

Dit resulteert in een continu verbeterproces op het gebied van service en kwalitieit, waarbij People Planet en Profit de uitgangspunten zijn.

 

MVO voor u

Wij kunnen MVO voor u inzichtelijk maken met onze MVO kwartaalrapportages. Hierin is voor u inzichtelijk wat er de afgelopen periode aan MVO reparaties zijn uitgevoerd.

Zo draagt u als organisatie ook direct bij aan het hergebruik van onderdelen en bevordering van het behoud van het milieu.